zorg

zorg

De zorg is een van de snelst groeiende en veranderende markten in Nederland. Explore-IT gebruikt zijn marktkennis en ICT expertise om een vertaling te maken van vereisten en wensen naar oplossingen als het gaat om het koppelen van zorgsystemen aan Exact Software of het ontwikkelingen van klant specifieke toepassingen geïntegreerd met Exact Software. Kernwaarde daarbij is dat efficiency verbetering aantoonbaar zijn en zorggelden besteedt dienen te worden aan zorg en financiële risico’s ten aanzien van ICT-projecten vermeden moeten worden.

Voor een zorginstelling is het van groot belang dat werk efficiënt en kosten effectief wordt gedaan. Explore-IT heeft verschillende projecten gerealiseerd waarbij integratie centraal staat:

  • Implementatie financiële administraties conform organisatie- en rapportagestructuren
  • Ontwikkeling decentrale kasgeldregistratie (zie eKas)
  • Koppelingen met Plancare, User en Protopics
  • Managementrapportages