projecten

projecten

Explore-IT consultants hebben vele jaren ervaring als het gaat om het realiseren van Exact Software implementaties in binnen en buitenland voor nationale en internationale ondernemingen.

Projecten verlopen via de Extract implementatiemethodiek, deze methodiek zorgt voor een duidelijke structuur. Deze structuur biedt kwaliteits-, budget-, en tijdsbewaking.

Vooronderzoek

Voor de start van een project dient volledig inzicht te worden verkregen in de administratieve processen en de eisen en wensen die gesteld worden aan de automatiseringsoplossing. Dit vindt plaats doormiddel van een haalbaarheidsonderzoek. In het haalbaarheidsonderzoek wordt in een leesbaar document de processen, gewenste output en de projectrisico’s weergegeven. Tevens wordt beschreven welke software oplossingen benodigd zijn voor het realiseren van de gestelde doelen.

Projectplan

Na het afronden van het haalbaarheidsonderzoek en het besluitvormingsproces wordt een projectplan opgesteld. Dit projectplan informeert de verantwoordelijken over de projectorganisatie en de hoofdlijnen van het project.

 • Projectorganisatie
 • Overlegstructuur binnen projectorganisatie
 • Budgetbewaking
 • Voortgangsbewaking

Projectaanpak

De projectaanpak geeft een gedetailleerd inzicht in de benodigde activiteiten voor het realiseren van de gestelde doelen. In het plan van aanpak worden onder andere de volgende projectactiviteiten beschreven:

 • Installatie van de software
 • Instructie van de applicatiebeheerder(s) en key-gebruikers
 • Workshops met key-gebruikers
 • Beschrijven werkinstructies
 • Definiëren managementrapportages
 • Invoer en/of conversie van basis- en/of historische gegevens
 • Beschrijven test plan
 • Trainen van eindgebruikers
 • Go live plan
 • Project de-charge
 • Operationele begeleiding

Op basis van deze gedetailleerde lijst van activiteiten is het mogelijk een realistische schatting te maken van de doorlooptijd en kosten van het project.

Implementatie

Nadat de overeenstemming is bereikt over het plan van aanpak kan het project van start gaan. In deze fase is er een intensieve samenwerking tussen key-gebruikers, consultants en projectmanagers.
In deze fase worden de overeengekomen activiteiten gerealiseerd. Projectmanagement bewaakt daarbij voortgang en budget en stuurt daar waar nodig is bij.

Evaluatie en follow-up

Na het afronden van de implementatie wordt het project met de projectorganisatie geëvalueerd. Tot slot volgt er een de-charge van het projectmanagement vanuit de stuurgroep en worden er afspraken gemaakt voor de begeleiding en onderhoud tijdens de operationele fase.