DTS

DTS

Wanneer uren geld kosten in plaats van opleveren.

Tijdig inzicht krijgen in tijdsbesteding van uw medewerkers is van cruciaal belang om snel de efficiency van uw organisatie en/of projecten te beoordelen en bij te sturen. Als uw organisatie moeite heeft met het op tijdig inzicht krijgen in de tijdsbesteding van medewerkers loopt u het risico niet op tijd te kunnen reageren op, vaak de grootste kostenpost binnen een project, arbeid. Het is van groot belang voor projectmanagers en budgetverantwoordelijken tijdig kunnen bijsturen.

Uw medewerkers hebben de meest actuele informatie beschikbaar als het gaat om de activiteiten en gespendeerde tijd betreft. Door gebruik te maken van DTS kunnen medewerkers op een gebruiksvriendelijk manier hun tijdsbesteding vastleggen. DTS controleert de volledigheid van gegevens en biedt verantwoordelijken de mogelijkheid de urenstaten te controleren op juistheid en volledigheid. DTS ondersteunt de processen rondom het ‘Indienen’, ‘Goedkeuren’ en ‘Afkeuren’ van urenstaten. Na goedkeuring worden de urenstaten zichtbaar in de op Exact Globe® gebaseerde projectadministratie, alwaar zij onderdeel zijn van de integrale projectrapportage.

Voor meer informatie en of een uitgebreide demonstratie kunt u contact opnemen met Explore-IT.